Tryzna za vakovlka a křest třetího čísla novin! Sobota 23.5. od 13 do 18 hodin.TRYZNA ZA VAKOVLKA A PREMIÉRA TŘETÍHO ČÍSLA NOVIN GALERIE NA 
SHLEDANOU

Autor programu: Jan Freiberg, kurátor Galerie Na shledanou

Galerie Na shledanou, hřbitov Malsička, Volyně, 23. května 2015 13-18 


Tryzna za vakovlka bude kolektivní malba zvnějšku na budově Galerie Na shledanou a kolektivní hudební performance v jejím interiéru a blízkém okolí. Ke spoluúčasti zveme širokou veřejnost. Cílem je vytvořit dočasný výtvarný a hudební pomník druhům zvířat a rostlin, které člověk vyhubil zejména v posledním století. Zvenku pomalovaná galerie nebude pomníkem oslavujícím mrtvé lidské hrdiny nebo činy z lidských dějin. Připomene holou existenci milionů tvorů, které dokážeme pojmenovat, ale nemají pro nás hodnotu, dokud si je neochočíme a nepřivlastníme nebo nevyhubíme. Obvykle je považujeme za objekty a stejně jako jiné věci v našich myslích jsou mrtvá už zaživa a pomocí zákonů si udělujeme právo rozhodnout o jejich reálném životě či smrti. Tryzna za vakovlka chce upozornit, že svět je utkaný ještě z jiných než lidských zájmů.


Souběžně proběhne křest třetího čísla novin Galerie Na shledanoukterému výtvarně dominují ilustrace trofejí jelenů Jana TurneraHlavním tématem jsou „malé smrti zaživa“, především v umění a architektuře. Najdete tu rozhovor se Borkem Lacinou o medikamentech které schizofreniky neléčí, ale naopak zadržují doživotně v nemoci, nebo článek o mumifikaci architektury památkovou péčí. Rozhovor s antropologem Mnislavem Zeleným o rituálech smrti amazonských indiánů. Malíř Josef Bolf vzpomíná, jak mu silné deprese bránily v životě. Na příhraniční region Čech se zaměřuje text o životě a smrti domů a krajiny po odchodu sudetských němců a také rozhovor s významnou volyňskou osobností, jahnem Josefem Matějkou. Dosud probíhající výstava Norberta Schmidta je prezentovaná dvěma vzájemně odlišnými pohledy. V novinách je reportáž z krátkého představení Galerie Na shledanou na pražských Olšanských hřbitovech, které v loňském červnu doplnila hostina, přednášky a nástěnná malba Ondřeje Malečka a článek Martiny Faltýnové o živém ruchu na středověkém hřbitově.

Výzva
Pojďte v sobotu 23. května od 13 hodin pomalovat zvenku Galerii na shledanou anebo si přineste hudební nástroj a hrajte. Obojí na počest vyhubených druhů. Abychom na hřbitově na čas postavili zvukový a výtvarný pomník. Tentokrát nikoliv lidem, ale všem jiným, zvířatům a rostlinám. Vyberte si vyhubený druh zvířete či rostliny a namalujte jeho zástupce na Galerii Na shledanou. Za "profesionální umělce" se sobotní akce zúčastní malíř Jan Turner a hudebník a malíř Jaroslav Jeroným Neduha. Možná Ondřej Maleček. Nástroje a občerstvení si vezměte své. Barvy, štětce a štafle zajistíme. Uvítáme rádi i ty, kteří se přijdou jen podívat.
Malíři Jana Vojnarová a Josef Bolf začnou mimořádně malovat už v pátek 22.5. před polednem.


Doprovodný program
Jiří Zemánek: Křičet k větrům, šeptat k řekám a jelenům …
Je to země, která je skutečně inteligentní, nikoli izolované lidstvo. Společně s ostatními
zvířaty, rostlinami a ženoucími mraky jsme tělesně ponořeni v mysli tohoto živoucího mystéria.“
David Abram

Pár postřehů o vytváření mezidruhového společenství „velké rodiny života“. O „naddruhové erotice“ - o tom, jak probudit naše spící smysly a jak začít se živou zemí kolem nás, se stromy, řekami, oblaky a zvířaty, znovu hovořit. Proč je důležité nikoli mluvit „o přírodě“, ale mluvit „k ní“ a „s ní“ a jakou roli v tom může hrát poezie.


Norbert Schmidt -ÜBERRAUM a Michal Škoda- PŘÍTOMNOSTABSENCE.
Prostorová skica ÜBERRAUM obrací Galerii Na shledanou ve Volyni naruby. Vnitřek se stává venkem. Prostor galerie se nyní otevírá a uzavírá současně. Radikálním zaplněním vnitřku budovy vysokými stěnami se paradoxně otevírá prostor prázdna, ticha a koncentrace. Prostor vytržení z běžného vizuálního i akustického hluku, prostor rozepjatý mezi světlem a tmou. Prostor jako obraz, okno, práh, šifra, odkaz k prostorům zcela jiným. Obě výstavy bude možné během sobotní akce navštívit.

Galerie Na shledanou
Budova byla postavena v Akci Zet koncem osmdesátých let dvacátého století a měla sloužit jako smuteční síň. Do provozu však nikdy uvedena nebyla. Po téměř dvaceti letech prázdnoty v ní v roce 2010 vznikla Galerie Na shledanou. Program galerie těží ze své situace, výmluvně ovlivňuje rezidenty a sleduje otázku, jak se prostřednictvím umění vztahovat k naší jediné životní jistotě. Galerii založil a vede Jan Freiberg. Zpočátku galerie hostila většinou malíře, kteří malovali na její vnitřní zdi, které se před každou novou výstavou zabílili. Vystavovali tu například Josef Bolf, finalista ceny Jindřicha Chalupeckého nebo Tomáš Vaněk, současný rektor Akademie výtvarných umění v Praze. Forma výstav se od původních rezidenčních pobytů jednotlivých umělců postupně proměňuje a směřuje k tématickým projektům. Poslední dva roky v popředí stojí vrstvení a spolupůsobení jednotlivých autorských vstupů. Tak se tu spolu ocitají prostorová intervence Michala Škody s architektonickou intervencí Norberta Schmidta, která radikálně přeměnila interiér galerie. Doplní je koncem léta 2015 projekt Překročení prahu aneb o smrti a znovuzrození kurátora Jiřího Zemánka. Jádrem celé instalace bude labyrint, ponořený do naprosté tmy, který bude připomínat jeskyni jako onu tajemnou chtonickou dutinu, v níž se dostáváme do kontaktu s hlubinami našeho nevědomí - jako místo znovuzrození, do něhož je člověk uzavřen, aby byl obnoven. V této souvislosti chceme rovněž připomenout Grofův výklad archetypálních perinatálních prožitků prizmatem hermeneutiky porodu.“ Umělecky se na instalaci budou podílet Zuzana Füsterová, Habima Fuchs a Tomáš Hauser.
Nyní vznikající vrstva Tryzna za vakovlka je první akcí vně galerie a v pořadí druhou výstavou, které se může aktivně účastnit veřejnost. Galerie Na shledanou vydala tři čísla čtyřicetistránkových stejnojmenných novin, které shrnují předchozí výstavy a v mnoha textech reflektují situaci funerální architektury, designu a umění spolu s texty o volyňsku a tématice života a smrti.

Kontakt pro média
kurátor Galerie Na shledanou Jan Freiberg
tel.: 777 117 463
mail: freiberg.freiberg@gmail.com
http://galerienashledanou.blogspot.cz/


Galerie Na shledanou se těší laskavé podpoře Ministerstva kultury ČR.    

Oblíbené příspěvky