Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z duben, 2013

Jan Turner od Václava Pancera

Mistrovství života ve Freibergově mučírně

Jan Turner - videa z výstavy Mistrovství života - Role a Les

Ministerstvo kultury zastřešuje společně odbor církví i odbor umění. Mezi jednotlivými protagonisty panuje jistý nesoulad.

Jan Turner M i s t r o v s t v í ž i v o t a

VERNISÁŽ - SOBOTA 20. DUBNA 15.00 JAN TURNER MISTROVSTVÍ ŽIVOTA

Martin Zet - Chorál