Galerie Na shledanou zve na Tinu Sauerlaender, významnou kurátorku virtuální reality. ČVUT Praha. 3.10. 2019 16.30

Virtual Reality in Visual Arts | Tina Sauerlaender


Čtvrtek 3. října 2019 v 16:30 až 18:00, Institut Intermédií, Technická 2, Praha, 166 27

Již několik let proniká virtuální realita do umělecké tvorby. Umělci ze všech oblastí, včetně malby, sochy a performativního umění, objevují toto médium pro svoji práci. V Berlíně sídlící kurátorka Tina Sauerlaender představí dějiny imerze, vývoj média virtuální reality a aplikaci VR v oblasti výtvarného umění, stejně tak jako svoji vlastní kurátorskou praxi a Radiance VR, mezinárodní platformu pro umělecké zážitky ve virtuální realitě. Tinu doprovodí Jan Freiberg, kurátor Galerie Na shledanou, který s virtuální realitou pracuje v rámci galerie od roku 2015.

Tina Sauerlaender je kurátorka a autorka žijící v Berlíně. Zaměřuje se na vliv digitality a internetu na individuální prostředí a společnost. Se svým výstavním hubem peer to space organizuje mezinárodní skupinové výstavy, např. The Unframed World. Virtual Reality as Artistic Medium for the 21st Century v HeK Basilej v roce 2017. Je spoluzakladatelka RadianceVR.co, online platformy pro umělecké zážitky ve virtuální realitě, a spoluzakladatelka MiRAA.org, online výchovné platformy pro virtuální a rozšířenou realitu v umění. Je zakladatelka SALOONu, sítě pro ženy ve výtvarném umění v Berlíně, Hamburku, Paříži a ve Vídni. Tina Sauerlaender následně představí dílo Animalia sum Biancy Kennedy and the Swan Collective ve virtuální realitě.

Jan Freiberg je kurátor současného umění, od roku 2010 do 2019 provozoval hřbitovní Galerii Na shledanou v jihočeské Volyni. V rámci galerijního programu se podílel na vzniku několika děl ve virtuální realitě. Na zařízení HTC Vive představí některá z nich, například dílo malíře Josefa Bolfa Spannungsbogen (spolupráce Vojtěch Rada, Ba:zel). Prezentaci doplní ukázkami z bienále virtuální reality z letošního filmového festivalu z Benátek.

Prezentace proběhne v angličtině (Tina Sauerlaender) a češtině (Jan Freiberg). Spolupořádá Institut intermédií ve spolupráci s Galerií Na shledanou a s podporou Českých center.
####################################################
For some years Virtual Reality has been making its way into artistic practice. Artists from all fields, including painting, sculpture and performance art, discover the medium for their work. In her talk, Berlin-based curator Tina Sauerlaender introduces the history of immersion, the development of the medium of virtual reality and its application in the field of fine arts including her own curatorial practice and Radiance VR, an international platform for artistic VR experiences.

Tina Sauerlaender presents the VR artwork Animalia sum by Bianca Kennedy and the Swan Collective.

Tina Sauerlaender is a curator and writer based in Berlin. She focuses on the impact of the digital and the internet on individual environments and society. With her exhibition hub peer to space she has been organizing international group shows, e.g The Unframed World. Virtual Reality as Artistic Medium for the 21st Century at HeK Basel in 2017. She is co-founder of RadianceVR.co, an online platform for artistic VR experiences, and co-founder of the co-founder of MiRAA.org, an online education platform for VR and AR in the arts. She is the founder of the SALOON, a network for women working in art in Berlin, Hamburg, Paris and Vienna. Her websites:
www.peertospace.eu
www.radiancevr.co
www.miraa.org
www.saloon-berlin.de

English & Czech lecture without translation

******************************************************************************
Vstupné zdarma / Free entrance

Photo credits:
Tina Sauerlaender_2018_Photo Jonas BlumeOblíbené příspěvky