SPANNUNGSBOGEN - VIRTUÁLNÍ REALITA 30.11. CSU PRAHA

VIDĚNÍ STÍNU – SPANNUNGSBOGEN - virtuální realita Josef bolf a galerie na shledanou (Vojtěch rada, Jan Freiberg, ba:zel) PLUS FILMY O JOSEFU BOLFOVI

Datum konání: 30.11.2019 16:30 - 19:30
Místo konání: Centrum pro současné umění Praha
Typ akce: Filmové 
Projekce dokumentárních filmů o Josefu Bolfovi a ukázka virtuální reality – vstup do Bolfových obrazů pomocí virtuálních brýlí.
Josef Bolf: Spannungsbogen ve virtuální realitě Galerie Na shledanou, 2015/2019
Autoři: Josef Bolf, Vojtěch Rada, Jan Freiberg, ba:zel
Zařízení: HTC Vive
Prototyp virtuální reality GNS kombinuje ekologicko-umělecké projekty reálné galerie s novými díly pro VR. Odehrává se v digitální rekonstrukci hřbitova na Malsičce, kde kamenná galerie sídlí v nevyužité smuteční síni.  Virtuální realita Galerie Na shledanou je sestavena ze šesti částí. Jednou z nejpropracovanějších je právě Spannungsbogen Josefa Bolfa, který byl v roce 2010 druhým rezidentem Galerie Na shledanou a v roce 2015 jsme ho oslovili s nabídkou ke spolupráci na virtuální realitě. Jako podklad pro digitální scénu jsme zvolili fialové sídliště známé z autorových obrazů. To se stává v digitálním prostředí dějištěm pro existenciálně vypjaté putování. Nadchody ani podchody nikam nevedou. Jediné otevřené dveře ústí do útrob temného paneláku. Tmavými chodbami do ponurého bytu, kde leží mezi digitálním nábytkem digitální mrtvoly. Na jedné zdi uvidíte obraz, vstoupíte li do něj, ocitnete se v pokoji zabydleném tragickými postavami z Bolfových obrazů.  Audio průvodcem je sám autor. V jeho slovech se otevírá postapokalyptická scéna, situovaná do dob jeho dospívání, do období hrozeb z celosvětové nukleární války, která naši generaci Husákových dětí strašila ve snech. 
VR Galerie Na shledanou má ambici se dále rozvíjet do podoby interaktivního umělecko-ekologického díla pro školy a veřejnost a rozvíjet rezidenční pobyty pro umělce pracující s virtuální realitou. Virtuální realita GNS patří mezi první VR galerijní projekty v celé Evropě.  
Cena: zdarma / Doba trvání: 180 min. /   Oblíbené příspěvky