Tiskovka 28.5.2010

Tisková zpráva

Galerie Na shledanou

se nachází v prostorách nedokončené smuteční síně z konce 80. let 20. století na hřbitově Malsička v jihočeské Volyni. Galerie vznikla jako pobočka Městského muzea ve Volyni a bude fungovat formou rezidenčních pobytů, které se plánují přibližně dva až tři do roka. Městské muzeum poskytne autorům ubytování, materiál a diety, autoři dostanou k dispozici vnitřní prostory smuteční síně, které vymalují podle svých představ. Pro letošní rok jsme oslovili malíře Ondřeje Malečka, který v Galerii Na shledanou už maluje, a Josefa Bolfa, který bude hostem hřbitova v pozdním létě. Cílem galerie je zpřístupnit současné umění tak, aby mohlo být vnímáno jako součást veřejného života a veřejného prostoru na malém městě. Autorem koncepce galerie a výstavního programu je Jan Freiberg.


Součástí činnosti galerie bude tématický doprovodný program, především přednášky o funerální architektuře (doposud v jednání) a komentované prohlídky spojené s procházkami místním hřbitovem doplněné fundovaným komentářem Karla Skalického, ředitele Městského muzea ve Volyni. Pro novináře jsou připravené před vernisáží dvě prohlídky: první v pátek (28. 5. mezi 1013 hod.) a další ve středu (2. 6. mezi 1013 hod.). Setkání s malířem Ondřejem Malečkem a kurátorem galerie Janem Freibergem proběhne na volyňském hřbitově Malsička přímo v Galerii Na shledanou. Bude možné zastihnout Ondřeje Malečka ještě v průběhu malování. Velmi rádi bychom vás také seznámili s historií budovy, podrobněji projektem galerie a pozvali na malé občerstvení rakvičky se šlehačkou.

Vernisáže začínají v sobotu 5. června. V 16 hodin bude zahájena doprovodná výstava menších obrazů Ondřeje Malečka Do dálky v prostorách Městského muzea ve Volyni ve tvrzi, v 17 hodin vernisáž Malečkovy výmalby vnitřních stěn Galerie Na shledanou pod názvem Tiché volání. Výstava v muzeu potrvá do 4. července, výstava v Galerii Na shledanou do 22. srpna. Galerie se těší podpoře města Volyně. Těšíme se Na shledanou.


Ondřej Maleček (1977) patří k nemnoha romanticky naladěným současným malířům. Před studiem v ateliéru malby na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze studoval na pedagogické fakultě český jazyk a výtvarnou výchovu a z této kombinace se odvíjí autorův intenzivní zájem o poezii a výtvarné umění. Petr Vaňous ho trefně nazval malujícím básníkem. Své malby na pomezí příběhu a znaku občas doplňuje krátkými výtvarně pojednanými textovými vstupy. V Galerii Na shledanou na sebe vzal nelehký úkol. Budova smuteční síně, situovaná na hřbitově vyžaduje citlivý přístup. Tak jako většina jiných byla i tato postavena v rámci komunistické ideologie a jedním z jejích poslání bylo oslabit vliv křesťanského pohřebního rituálu. Ondřej Maleček chce pojednat smuteční síň, jako by šlo o kostel. Ale nikoliv prostřednictvím křesťanské ikonografie, ale skrze svět přírody, rostlin a stromů, která pro všechny romantiky může být rájem na zemi. Bližší informace o autorovi naleznete na http://www.artlist.cz/?id=5362

Jan Freiberg (1976), do 7/2010 kurátor a fotograf Galerie Klatovy / Klenová, jako kurátor se podílel např. na výstavách Husákovo 3+1 nebo Fotografie 70. let v ČSR

Kontakty:

Galerie Na shledanou

Volyně, hřbitov Malsička

Jan Freiberg

775052013

freiberg.freiberg@gmail.com

http://galerienashledanou.blogspot.com

Městské muzeum ve Volyni

Školní 744 - tvrz

38701 Volyně

Karel Skalický

info@muzeum-volyne.cz

383372481 / 606636908

www.muzeum-volyne.cz

Dobře prosvětlený prostor Galerie Na shledanou lze shlédnout zvnějšku v otvírací době hřbitova, zevnitř po domluvě na tel. čísle 383 372 481 nebo v průběhu doprovodných akcí, o kterých budeme průběžně informovat.

Oblíbené příspěvky