Přednáška: Krematoria a my. Vendula Hnídková. 16.6., 18.00, Městské muzeum ve Volyni.

Přednáška Venduly Hnídkové v rámci doprovodného programu Galerie Na shledanou.Zaměří se na zdánlivě okrajové téma architektury 20. století, a to na krematoria. Jejich vznik a podoba se totiž váže teprve se založením samostatného Československa, kdy přestaly platit původní zákony rakousko-uherské monarchie, které pod vlivem katolické církve kremaci nebožtíků striktně zakazovaly. V atmosféře nového státu tak začaly vznikat
krematoria jako výraz nových, svobodnějších poměrů, které svým architektonickým pojetím prozrazovaly bohaté zdroje inspirace. VH

Oblíbené příspěvky