Norbert Schmidt ÜBERRAUM, vernisáž: začátek listopadu 2014


Norbert Schmidt
ÜBERRAUM


Galerie Na shledanou
hřbitov Malsička, Volyně
listopad 2014 – červen 2015

vernisáž: začátek listopadu


Z důvodů nenadálých technických a organizačních komplikací jsme bohužel
nuceni vernisáž Norberta Schmidta: ÜBERRAUM přesunout začátek listopadu 2014. Všem letním návštěvníkům naší galerie se tímto omlouváme.
 Jan Freiberg, Galerie Na shledanou

Prostorová skica ÜBERRAUM obrací Galerii Na shledanou ve Volyni naruby. Vnitřek se stává venkem. Architektonická intervence zcela proměňuje celkové vyznění atmosféry této bývalé smuteční síně, kde jsme si již zvykli setkávat se s předními českými umělci a jejich příspěvky k existenciálnímu tématu konečnosti lidského života. Prostor galerie se nyní otevírá a uzavírá současně. Radikálním zaplněním vnitřku budovy vysokými stěnami se paradoxně otevírá prostor prázdna, ticha a koncentrace. Prostor vytržení z běžného vizuálního i akustického hluku, prostor rozepjatý mezi světlem a tmou. Prostor jako obraz, okno, práh, šifra, odkaz k prostorům zcela jiným.
ÜBERRAUM tematizuje mlčení jako začátek otázky a prázdno jako její základ.
Součástí vernisáže bude doprovodný program, který symbolicky propojí církevní prostor nedalekého hřbitovního kostela Proměnění Páně s prostředím galerie. Vzácným hostem bude Jiří Hodina, vedoucí Pražské katedrální scholy u Sv. Víta.
V galerii zůstává předcházející výstava Michala Škody PŘÍTOMNOSTABSENCE.
V průběhu podzimu doplní Galerii Na shledanou o další uměleckou vrstvu dílo třetího letošního rezidenta. Následovat budou také tematické doprovodné akce.
Norbert Schmidt
Jan Freiberg, kurátor výstavy

spolupořadatelé:
Centrum teologie a umění při KTF UK
Městské muzeum ve Volyni

projekt podpořili:
Barvy laky Renovo, Bavorov

Ing. arch. Mgr. Norbert Schmidt (* 1975) je architekt a redaktor teologické revue Salve, vedoucí Centra teologie a umění při Katolické teologické fakultě UK. V současné době pracuje v AP ateliéru Josefa Pleskota. Samostatně realizoval rekonstrukci krypty kostela Nejsvětějšího Salvátora v Praze (2005) a upravil tamní presbytář (2009). V akademickém kostele doprovází intervence umělců jako Václav Cigler, Adriena Šimotová, Jindřich Zeithamml, Stanislav Kolíbal, Choi Jeonghwa, Patrik Hábl, Jaromír Novotný ad. V roce 2013 dokončil s Helenou Kohlovou úpravu liturgického prostoru klášterního kostela ve Slaném. Na téma vztahu teologie, architektury a umění publikuje v odborných i populárních časopisech.
Směřování Galerie Na shledanou vychází z přesvědčení, že galerie mají prostřednictvím výtvarného umění reagovat na otázky vycházející z daného místa nebo dobové situace. Koncepce výstavního programu je prostá. Přivézt do Volyně výrazné umělce, v první fázi malíře, později autory pracující s prostorem a kontextem, kteří se ve své předcházející tvorbě věnovali tématům spojených se smrtí, dobou normalizace a architekturou. Případně ty, kteří prokazují schopnost reagovat na nové situace a ochotu komunikovat s novým prostředím. Cílem galerie je zpřístupnit současné umění, aby mohlo být vnímáno jako součást veřejného života a veřejného prostoru na malém městě. Letošním tématem je architektura.
Výstavy v Galerii Na shledanou vznikají při rezidenčních pobytech. Vybraní umělci v průběhu několikadenního pobytu vytvoří pro konkrétní prostor specifické dílo, které se před příchodem dalšího autora zabílí. Letos se však kurátor a umělci rozhodli vyzkoušet, zda je možné umělecké intervence také vrstvit. Galerie je přístupná každému, kdo si dokáže půjčit klíč v infocentru na náměstí či v Městském muzeu ve Volyni. Děkujeme Ministerstvu kultury za pravidelnou grantovou podporu a městu Volyně za porozumění současnému kvalitnímu umění. 

Oblíbené příspěvky