PŘEKROČENÍ PRAHU O smrti a znovuzrození Pocta Stanislavu Grofovi v sobotu 8. srpna v 15.00 výstava potrvá do 31. května 2016 Galerie Na shledanou, hřbitov Malsička, Volyně

Srdečně zvu na vernisáž výstavy.


PŘEKROČENÍ PRAHU

O smrti a znovuzrození
Pocta Stanislavu Grofovi


v sobotu 8. srpna v 15.00
výstava potrvá do 31. května 2016
Galerie Na shledanou, hřbitov Malsička, Volyně

Kurátor a koncepce projektu Jiří Zemánek
Umělci Habima Fuchs, Jan Pražan, Zuzana Füsterová
Grafika Matouš Mědílek


S laskavou podporou Ministerstva kultury ČR


Nad smrtí může zvítězit pouze zrození – zrození nikoli starého a známého, ale něčeho nového. Máme-li se těšit z dlouhého života, musí v duši i ve společnosti dojít k „novému zrození“, jež anuluje důsledky neustále se opakujících umírání.“
Joseph CAMPBELL

Čas, který asi nikdy neběžel tak rychle jako dnes, nám ukazuje, že jedinou stálou věcí v našem životě je změna. Stále víc je zřejmé, že žijeme v době velké proměny, v čase překračování hranic ve všech oblastech - v době konce a nového začátku. Vhodnou metaforou pro naší dobu je labyrint. Tak jako kdysi mýtický hrdina Theseus sestoupil do labyrintu v krétském Knossu, aby zde svedl boj s bájným Minotaurem – symbolicky svou nižší přirozeností – a díky tomu sjednotil roztříštěné a zraněné fragmenty svého já, tak i my jsme dnes podle Richarda Tarnase vstoupili na civilizační úrovni do obdobného iniciačního procesu, „do nejkritičtější fáze smrti a znovuzrození, do nového rozvoje, do krize, která urychluje zralost.“
Instalace „Překročení prahu“ v Galerii Na shledanou ve Volyni bude ve dvou po sobě následujících proměnách vyprávět příběh iniciace, reflektující tuto transformační náladu naší doby. První instalace s ústřední motivem „Stromu života“ - sestávající z kreseb a soch Habimy Fuchs, obrazu Jana Pražana a citací z děl některých básníků, filosofů a mystiků -, symbolicky evokuje rituál přechodu; jehož širší civilizační rozměr přiblíží texty filosofa Richarda Tarnase, dagarského šamana Malidomy P. Somé a filosofa Christophera Bacheho. Hlavní animátorkou této instalace je Habima Fuchs, umělkyně - poutnice, která ve svých primitivistických kresbách, sochách a instalacích s jedinečnou autenticitou ztvárňuje příběh své osobní transformace. Celek instalace dotváří rozměrná psychedelická malba malíře Jana Pražana na motiv znovuzrození. Následná instalace nabídne navštěvníkovi osobní dotek s transformační zkušeností: konceptuální autorka Zuzana Füsterová přetvoří ústřední prostor galerie v labyrint, cele ponořený do tmy. Instalace bude připomínat jeskyni jako tajemnou chtonickou dutinu, v níž se dostáváme do kontaktu s hlubinami vlastního nevědomí - jako místo znovuzrození, do něhož je člověk uzavřen, aby byl obnoven.
Instalace „Překročení prahu“ chce povzbudit ono skryté podzemní zrání, které dnes ve společnosti prožíváme. Formou doprovodných přednášek a diskuzí chceme upozornit na šíři a hloubku současné transformace a připomenout některé její vůdčí protagonisty (Stanislav Grof, Ervin Lászlo, Gregory Bateson, Thomas Berry, Charles Eisenstein, Duane Elgin, Richard Tarnas, Christopher Bache ad.) a klíčové myšlenky a výzvy. Transformace, kterou dnes procházíme zahrnuje všechny aspekty našeho života a otevírá nás novému planetárnímu vědomí, novému vztahu k celku. Zdá se, že dospíváme do závěrečného stádia iniciace, kdy po fázi bolestné izolace a dramatických proměn, se otevíráme novým nadějným možnostem znovuspojení a spolupráce s celým lidským a více než lidkým světem. Nové perspektivě planetární, dialogické civilizace.
Pojímáme tento projekt jako naší poctu psychiatrovi a transpersonálnímu psychologovi Stanislavu Grofovi, který zásadním způsobem přispěl k pochopení povahy a terapeutického využití psychologických procesů smrti a znovuzrození a jako jeden z prvních razil cestu dnešní transformaci.
Jiří Zemánek,
autor projektu a kurátor


Výstava Tryzna za vakovlka zůstává na vnějším plášti Galerie Na shledanou do konce roku 2015.

Poslední číslo novin Galerie Na shledanou je věnované "malým smrtím zaživa", můžete se v něm mimo jiné dočíst o rituálech amazonských indiánů nebo o hledání nemedikativního způsobu léčení schizofrenie. K prodeji na vernisáži výstavy, v Městském muzeu ve Volyni či v Galerii Hunt Kastner v Praze.Oblíbené příspěvky