PŘEDNÁŠKA!!! KINO VOLYNĚ, STŘEDA 9. PROSINCE OD 19. HODI: HNUTÍ TRANSITION TOWNS / MĚSTA PŘECHODU v době ropného zlomu a klimatické krize: Jiří Zemánek

Překročení prahu - na cestě k „novému příběhu“
HNUTÍ TRANSITION TOWNS / MĚSTA PŘECHODU 
v době ropného zlomu a klimatické krize
přednáší Jiří Zemánek

Kino Volyně, středa 9. prosince 2015, od 19 hodin

„Nikdy nepochybujte o tom, že by malá skupinka přemýšlivých, odhodlaných lidí nemohla změnit svět.                                                                                                                Ve skutečnosti je to ta jediná věc, která ho kdy změnila.“ 
Margaret MEADOVÁ

Od 70. let minulého století se po celém světě začala vynořovat řada iniciativ, které tvořivě reagovaly na výzvy ekologické krize a globálního kolapsu, představené poprvé v konceptu „mezí růstu“ Donelly a Dennise Meadowsových. S příchodem ropného zlomu a klimatické krize na počátku nového tisíciletí počet těchto iniciativ neobyčejně vzrostl. Iniciátorem dosud nejúspěšnějšího komunitního experimentu, reagujícího na tyto největší globální problémy, se stal britský učitel permakultury Rob Hopkins. Jeho plán, jak posunout irské město Kinsale od vysoké spotřeby energie k udržitelné budoucnosti s nízkou energetickou spotřebou, inspiroval da lší podobné projekty, které se rozvinuly ve známý koncept Transition Towns. Síla Hopkinsovy vize i jeho angažovaný optimismus -„Budoucnost bez ropy může být lepší než je naše současnost, pokud využijeme svou představivost a kreativitu.“ - vedly k založení Transition Network a k šíření tohoto hnutí po celém světě.                           

 Transition Towns, označené BBC za „největší urbánní mozkový impuls století“, dnes čítá přes 1 800 registrovaných iniciativ ve 43 zemích světa. Film In Transition 2.0. (V přechodu 2.0., 2012) režisérky Emmy Goud, který si promítneme, dokument uje příběhy tohoto pozoruhodného hnutí v Anglii, Portugalskuu, Itálii, USA, Austráliei Indii, Japonskuu ad., jeho vitalitu a tvořivost i jeho jedinečnou filosofii. Transition Town je sociální experiment, kterému se podařilo probudit v lidech živé vědomí společenství a kolektivní tvořivosti a otevřít před nimi perspektivu zcela nového příběhu. Film In Transition 2.0. je pozoruhodný také tím, že pro zachycení látky z celého světa byli zaangažováni místní lidé s kamerou, čímž se tento dokument stal filmem s nejnižší uhlíkovou stopou v historii.
Vstupné 40 Kč, Kino Volyně, nám. Svobody 146 (vstup přes městský úřad nebo zadem), www.kultura-volyne.cz, tel. 383 3722 908


Oblíbené příspěvky