Galerie Na shledanou zastupuje venkov v Praze. Přiveze semínka léčivek a jedovatých rostlin Jakuba Frydrýška a letce Jana Pražana.Vernisáž čtvrtek 6. října.

V malém a nádherném dvorku sedm minut chůze od Václaváku v Praze sídlí Komunikační prostor Školská 28. Proběhne tu výstava o venkovských galeriích. Mezi dvacítkou vybraných tu najdete i Galerii Na shledanou. Ta se bude prezentovat letošními semínky. Na zadní terase galerie je nasbíral a autobusem Volyně směr Praha poslal Jakub Frydrýšek, Sám zahradu pro galerii připravil v duchu Mattioliho herbáře ze 16. století. V něm se mísí odkazy k řecké předfilozofické tradici, kde myšlení o přírodě pracovalo se živly spolu s mladší křesťanskou symbolikou rostlin. Semínka například Náprstníku velkokvětého nebo Slézu maurského si můžete odnést domů a počkat s nimi na jaro.

Na sklech Komunikačního prostoru Školská 28 najdete další odkaz na letošní program Galerie Na shledanou. Siluety dravců navržené malířem Janem Pražanem. Nacházeli jsme pod ohromnými prosklenými štíty galerie každoročně desítky ptačích mrtvolek. Autorské siluety dnes malé sebevrahy odrazují od nárazu do skel. Ve Školské si je můžete koupit jako malý promo předmět, stejně jako několik čísel novin Galerie Na shledanou. Zdarma dostanete letošní galerijní program.

Na shledanou.
Jan Freiberg

Základním systémem rozdělení rostlin, který ve svém herbáři uplatňuje Petr Ondřej Mattioli je starořecká teorie čtyř živlů. Každá bylina své vlastnosti odvozuje od toho, zda v ní převládá oheň, povětří, voda či země, tak může mít moc buď oteplovat, studit, mokřit nebo sušit. Podle síly jsou tyto vlastnosti dále rozděleny na čtyři stupně. Rostliny dosahující v některé vlastnosti čtvrtého stupně jsou pokládány za jedy a podávaly se pouze ve speciálních případech. Od těchto čtyř stupňů se odvozují živelné moci rostlin. Od prvních mocí se odvozují moci a skutky Třetí moci se již týkají jednotlivých orgánů. Tyto moci mohou pocházet opět od živlů a být odvozovány od mocí prvních a druhých, v některých případech z jejich různých kombinací. Někdy ale výklad pomocí živlů nestačí, potom je moc vysvětlována působením planet nebo Božího vlivu.


http://fotografestival.cz/2016/event/rurartmap-zprava-o-lete-na-venkove

http://skolska28.cz/rurartmap


Oblíbené příspěvky