Tereza obtančí Umrlčí hlavičku - další prezentace virtuální reality Galerie Na shledanou. Na vernisáži výstavy Daniela Vlčka v pražském Studiu Alta. Úterý 7. února od 19. hodin.

Tanečnice Tereza Silon bude tančit na hudbu Ba:zel ve virtuální realitě Galerie Na shledanou.

To vše na vernisáži výstavy Daniela Vlčka, který GNS přizval ke spolupráci. Daniel je spoluautor hudby pro virtuální realitu GNS (Ba:zel - spolu s Ewelinou Chiu) a rovněž je autorem jedné z částí virtuální reality GNS, ve které za pomoci Vojtěcha Rady transformoval vlastní výstavu Zobrazení času do konce skladby. Ve VR Galerie Na shledanou uvidíte dále dílo Josefa Bolfa. 

Bližší informace o akci zde:


Galerie Na shledanou ve virtuální realitě 

Kamenná Galerie Na shledanou funguje šest let na hřbitově v bývalé smuteční síni a patří mezi nejlépe hodnocené projekty v grantovém řízení Ministerstva kultury. Naším posláním je za pomoci nejlepšího výtvarného umění rehabilitovat smrt ve společnosti, aby mohla být znovu vnímána jako součást života. Také se pokoušíme proměňovat vztah lidí k přírodě, který se dá díky lidské jednodruhové dominanci nejpříznačněji označit jako vykořisťování a zabíjení.

Nyní stavíme galerii ve virtuální realitě. Chceme přenést naše poslání a některé z minulých výstav do digitálního prostředí. Galerie Na shledanou by ale nebyla tou samou galerií, kdyby se nacházela například v obchodním komplexu nebo v renesančním domě v centru památkové zóny. Abychom zachovali neopakovatelnou konstelaci galerie, hřbitova, malé Volyně a výtvarného umění, musíme zrekonstruovat okolí galerie i ve virtuální realitě a tím vysvětlit celý rámec.

Galerie Na shledanou má i širší ambici než jen přenést svou reálnou existenci do prostředí nové technologie. Chce VR nabídnout současným umělcům a také animátorům, hudebníkům a dalším tvůrcům, aby se stejně jako v kamenné Galerii Na shledanou postavili čelem k mystériu smrti a vytvořili site specific dílo. V českém prostředí je to precedent, nikdo s virtuální realitou jako novým médiem a současně novým galerijním prostředím nepracuje. Prozatím drahá technologie vytváří novou kategorii prostoru, kde tradiční rozdělení na soukromé a veřejné (tím jsou právě galerie) nefunguje.

Náš projekt je zatím ve fázi prototypu, máme postavený virtuální hřbitov Malsička a několik galerií na nebi. Další část VR, abychom spojili nebe se zemí jako dávné mytologie, se nachází pod povrchem země. Můžete se nebem prolétnout jako ptáci a zažít levitaci jako ve snu. Většina obsahu VR vychází z předcházejících výstav v Galerii Na shledanou. Na základě reálné zahradnické intervence Jakuba Frydrýška můžete najít hluboko v zemi Mattioliho herbář (ze sbírek Městského muzea ve Volyni) a vyšplhat ze země po Hledíku větším - Umrlčí hlavičce až do oblak. Ve hřbitovním kostele Proměnění Páně budete moci zapálit svíčky a kadidelnice. Dostanete do ruky luk a šípy a jako naši předci budete moci zabíjet například Alky velké nebo Zebru kvaga a virtuálně se podílet na jejich vyhubení. Odkazujeme tím na reálnou malířskou intervenci na fasádu galerie Tryzna za vakovlka, kdy veřejnost a profesionální malíři pomalovali dům desítkami vyhynulých druhů.

Vedle ekologicky laděných projektů najdete ve virtuální realitě díla umělců, kteří v Galerii Na shledanou už vystavovali a do nového média je přepracovali nebo vytvořili úplně novou situaci. Malíř a hudebník Daniel Vlček pro VR Galerie Na shledanou buduje vizuálně akustický prostor, na základě své předchozí práce Zobrazení času do konce skladby z roku 2013 a také se podílí pod značkou Ba:zel spolu s Ewelinou Chiu na hudebním prostředí celé virtuální reality.

Nové dílo a skutečně první site specific ve VR v Čechách připravuje Josef Bolf. Růžové děsivé město snů na základě autorových námětů a skutečných obrazů staví 3D grafik a student architektury pražské AVU Vojtěch Rada. Na tísnivém sídlišti vás přejede hořící autobus, budete stoupat po nekončících schodech fialového paneláku, abyste mohli vstoupit přímo do obrazu Josefa Bolfa charakterizovaného existencionální bezvýchodností a vystoupit opět v prázdné, socialistické smuteční síni bez naděje a budoucnosti. 

Virtuální realita Galerie Na shledanou
Jan Freiberg – koncepce, scénář, režie, náměty, produkce
Vojtěch Rada – 3D grafika, výtvarné řešení, animace, dílčí programování
Ba:zel (Daniel Vlček, Ewelína Chiu) – hudba

Průvodci: Josef Sedloň, Klára Fleyberková (připravujeme)

Oblíbené příspěvky