Pražská premiéra Novin Na shledanou č. 4 (2015 - 2016), plány na rok 2017 plus přednášky našich hostů. Pátek 24. března, 18 hodin. Petrohradská kolektiv, Praha


Pražská premiéra novin Na shledanou za roky 2015 - 2016, plány na rok 2017 plus přednášky našich hostů: 

Filozofa Petra Šourka ( "google mi nevzal práci, všechen pot a námahu mi nechal, vzal mi jenom odměnu a uznání mé práce.") a kulturního aktivisty a historika umění Jiřího Zemánka ( "Instalací Překročení prahu jsem chtěl povzbudit naší dnešní iniciaci, to velké procitání do "nového příběhu", který znamená zásadní rozchod s dosavadní představou, že jsme jedinými inteligentními entitami v jinak bezduchém a neživém kosmu").  

Kde? http://www.petrohradskakolektiv.com/kontakt/

Ukázky http://galerienashledanou.blogspot.cz/2017/02/noviny-na-shledanou-20152016-ukazky.html

Noviny Galerie Na shledanou kresbami doprovodila Adéla Součková. Najdete tu recenze a popisy výstav Mileny Dopitové, Petry Houskové, Jiřího Zemánka spolu s Habimou Fuchs, Janem Pražanem a Zuzanou Füsterovou.

Projekty Tryzna za vakovlka - malba vyhynulých zvířat na zdi galerie- Josef Bolf, Jana Vojnarová, Jan Turner a mnozí další malíři, Tryzna za rostliny - Ondřej Maleček a Jan Karpíšek, projekt Vy to ještě nevíte? architektů Jana Alexe Řezáče, Františka Košaře a Jana Freiberga. Rituál Milli Janatkové.

Také ekouměleckou intervenci Rostliny a jejich moci Jakuba Frydrýška inspirovanou Mattioliho herbářem, siluety dravců na prosklené fasádě od malíře Jana Pražana.

Projekt virtuální reality Galerie Na shledanou - Jan Freiberg - koncepce, režie, produkce, Vojtěch Rada 3D grafika, animace, hudba Ba:zel, hlasový doprovod Klára Fleybergová (ČR Vltava) a Josef Sedloň (Radio 1), nová autorská díla ve VR - Josef Bolf, Daniel Vlček.

Noviny mají rovněž svou teoretickou část, toto číslo se věnuje vztahu technologií, přírody, rituálů, peněz a funerální lokální historiografie. Autoři textů: Radek Mikuláš, Karel Skalický, Petr Šourek, Žaneta Štěpánová, Jan Freiberg, Martina Faltýnová, Jiří Zemánek, Richard Tarnas, Malidomou Patrice Somé, Christopher Bache, Radoslava Schmelzová.

Večerem provede kurátor Galerie Na shledanou Jan Freiberg.

Petr Šourek (1974) je filozor, klasický filolog, autor a překladatel, zakladatel první korupční cestovky na světě Corrupt tour. Věnuje se vztahům mezi technologiemi, penězi a mocí. Pro Noviny Na shledanou napsal text Práce up! - brilantní analýzu googlu.

Jiří Zemánek (nar. 1953) je historik umění, publicista a kulturní aktivista. Do roku 2000 působil jako odborný pracovník v několika státních galeriích, naposledy ve Sbírce moderního a současného umění Národní galerie v Praze, kde připravil řadu výstav. Po roce 2000 realizoval tři interdisciplinární výstavní projekty – Divočina–příroda, duše, jazyk; Od země přes kopec do nebe …; Ejhle světlo – a začal spolupracovat s německou komunitou v Klein Jasedow. V současné době působí jako překladatel a editor textů a publikací z široké oblasti holistického myšlení. Zabývá se otázkou evoluce kultury a rolí kosmologie při formování nového integrálního světového názoru. Připravil k vydání dvě knihy amerického ekofilosofa Davida Abrama: Procitnutí do živé země a Kouzlo smyslů. V roce 2010 založil občanské sdružení PILGRIM a v roce 2012 českou sekci Budapešťského klubu. Je nositelem ceny nadace Tranzit (2003). Pro Galerii Na shledanou připravil v roce 2015 výstavu Překročení prahu a do novin Na shledanou připravil velký článek. 

Oblíbené příspěvky