Virtuální realita v Městském kině Volyně. Středa 6. září 18 hodin.

Přijďte si zažít virtuální realitu Galerie Na shledanou. Předvedeme ji s komentářem na plátně kina, dozvíte se něco o galerii jako takové a pak si sami nasadíte brýle HTC Vive a zažijete létání nad Volyní, střílení na vyhubená zvířata nebo umělecká díla ve virtuální realitě Josefa Bolfa a Daniela Vlčka. Virtuální realita Galerie Na shledanou

Prototyp VR GNS kombinuje ekologicko umělecké projekty reálné galerie s novými díly pro VR. Odehrává se v digitální rekonstrukci hřbitova na Malsičce, kde galerie sídlí v nevyužité ateistické smuteční síni. Jejím posláním je prostřednictvím výtvarného umění rehabilitovat smrt ve společnosti. Skládá se z šesti dílů. Proletíte se nebem nad hřbitovem a přistanete v kostele Proměnění páně, přes hřbitov dojdete do galerie. Zažijete prostorou iluzi malíře a hudebníka Daniela Vlčka. Část podle slavného Mattioliho herbáře ukazuje, jak byla vnímána příroda v renesanci, v Tryzně za vakovlka lukem střílíte na vyhubená zvířata a létáte s jejich dušemi nad hřbitovem lidí. Malíř Josef Bolf postavil s  Vojtěchem Radou fialové sídliště podle svých existenciálních obrazů. Do jednoho vstoupíte a ocitnete se opět v duchovní prázdnotě původní socialistické smuteční síně.
VR Galerie Na shledanou má ambici se dále rozvíjet do podoby interaktivního umělecko ekologického díla pro školy a veřejnost a rozvíjet rezidenční pobyty pro umělce pracující s virtuální realitou a zájmem o poslání galerie.

Jan Freiberg

Oblíbené příspěvky