Galerie na shledanou na VŠUP Praha. 4. prosince. Virtuální realita.

Virtuální realita Galerie Na shledanou na VŠUP Praha

Studentský klub H2 suterén u bufetu (prostory bývalé hlinárny) 
VŠUP Praha, nám. Jana Palacha 80, Praha 1 
úterý 4. prosince od 18 hod

Jan Freiberg / kurátor Galerie Na shledanou / prezentace GNS a její virtuální reality na zařízení HTC VIVE
Rona Jankovičová / VŠUP Praha / příklady světového umění ve VR

Prototyp virtuální reality GNS kombinuje ekologicko umělecké projekty reálné galerie s novými díly pro VR. Odehrává se v digitální rekonstrukci hřbitova na Malsičce, kde galerie sídlí v nevyužité ateistické smuteční síni. Jejím posláním je prezentovat kvalitní výtvarné umění, které může napomoci rehabilitovat smrt ve společnosti. 

Virtuální realita se skládá se z šesti dílů. Proletíte se nebem nad hřbitovem a přistanete v kostele Proměnění Páně, přes hřbitov dojdete do galerie. Zažijete prostorou iluzi malíře a hudebníka Daniela Vlčka. Část podle slavného Mattioliho herbáře ukazuje, jak byla vnímána příroda v renesanci, v Tryzně za vakovlka lukem střílíte na vyhubená zvířata a létáte s jejich dušemi nad hřbitovem lidí. Malíř Josef Bolf postavil s Vojtěchem Radou fialové sídliště podle svých existenciálních obrazů. Do jednoho vstoupíte a ocitnete se opět v duchovní prázdnotě původní socialistické smuteční síně.

VR Galerie Na shledanou má ambici se dále rozvíjet do podoby interaktivního umělecko ekologického díla pro školy a veřejnost a rozvíjet rezidenční pobyty pro umělce pracující s virtuální realitou. Virtuální realita GNS patří mezi první VR galerijní projekty v celé Evropě.


Oblíbené příspěvky