Galerie Na shledanou hostuje v Galerii Ferdinanda Baumanna a klubu Swim. Praha. 15.4. 2019


Galerie Na shledanou hostuje v Galerii Ferdinanda Baumanna a klubu Swim.  Praha. 15.4. 2019.

Křest 5. čísla Novin Na shledanou s ilustracemi Ondřeje Malečka
Vernisáž výstavy Ondřeje Malečka – Na shledanou  
Virtuální realita Galerie Na shledanou (Vojtěch Rada, Jan Freiberg) – s díly Daniela Vlčka, Josefa Bolfa a s ukázkami dalších projektů ve virtuální realitě – digitální rekonstrukce kubisticko expresionistického krematoria z Moravské Ostravy (Vlastislav Hofman a František Mencl) a připravovaného díla  3.711 m/s² od Andreje Boleslavského 

Galerie Ferdinanda Baumanna, Štěpánská 36,  pondělí 15. dubna 2019 od 18 do 21 hodin

Ondřej Maleček – Na shledanou.  Výstava ve vitrínách galerie Ferdinanda Baumanna od Ondřeje Malečka s názvem Na shledanou odkazuje ke stejnojmenné galerii, jejímž je Ondřej nejvystavovanějším autorem. Byl naším prvním rezidentem v roce 2010, kdy ve smuteční síni nově transformované do Galerie Na shledanou vytvořil malé univerzum. Dominovaly mu mužské a ženské postavy (Adam a Eva), velké nápisy naděje, víra,  láska  (odkazy na desatero?), monstrózní třímetrové pampelišky či další náměty  přírody  (z ráje?) a další s malby  výrazným barevným orámováním. Ondřej Maleček je kunsthistoriky spojován s romantickými tendencemi v současném umění, které podtrhuje robusní a zdánlivě naivistickou malbou. Smrt a utrpení k romantismu i námětům neoddělitelně patří. Když Galerie Na shledanou hostovala na Olšanských hřbitovech, Ondřej namaloval na vnitřní stěnu hřbitovní zdi těžkou hromadu kamení a hned vedle několik metrů čtverečných trní.
Současná výstava Ondřeje Malečka vychází z autorských ilustrací. Připravil je pro páté číslo Novin Na shledanou. Vznikaly původně jako návrhy na novou edici ochranných samolepicích siluet na velké skleněné plochy. Ty mají ochránit ptáky před nárazy o skla.

Návrhy Ondřeje Malečka provedené černým akrylem na papír velikosti A4 zadání přesáhly a představují vrstevnatá autonomní díla. Návrhů vzniklo na několik desítek. Některé z nich zobrazují konkrétní předměty, jiné mají silný symbolický význam. Z těch jsme vytvořili výběr pro výtvarný doprovod novin galerie a současně jsou předlohou i pro současnou malířskou intervenci v Galerii Ferdinanda Baumanna.

Symbolické náměty Ondřeje Malečka mají zdroj hluboko v minulosti. Do užšího výběru se dostalo několik lebek, srp, kruh, piniová šiška nebo ruka - symboly, které byly zdrojem pro nejrůznější náboženství napříč kontinenty. 
Ondřej Maleček (1977) studoval scénografii na Divadelní fakultě AMU v Praze a Ateliér malby na pražské UMPRUM v ateliéru Pavla Nešlehy a Stanislava Diviše.


Galerie Na shledanou funguje v nikdy nezprovozněné smuteční síni na hřbitově Malsička už devátým rokem.  V rámci rezidenčních pobytů jsou zde umělci konfrontováni s mystériem smrti. Výstavní program kombinuje nástěnné malby, konceptuální umění, prostorové intervence a ekoprogram. V posledních letech věnujeme pozornost i kultivaci okolního prostředí a možnostem současných digitálních technologií, jako je například virtuální realita.

Noviny Na shledanou reflektují v autorských textech a rozhovorech výstavy  z let 2017-2018 (Jiří Příhoda, Vendula Chalánková, Jakub Hošek, Patrik Pelikán, Lawrence Welss, Peter Demek). Tematicky se věnují utváření místa v souladu s programem galerie – a to místa ve smyslu duchovním – uvnitř nás samých v textu a rozhovoru Martiny faltýnové s Richardem Tarnasem, tak i vnějšího duchovního nebo krásného místa vytvářeného architekty. Radoslava Schmelzová si všímá barokních zásahů do krajiny a architekt Jan Šépka popsal nejzajímavější moderní a předmoderní sakrální prostory, které měl možnost navštívit. Paradoxy prostředí jedniček a nul, ve kterém už několik desetiletí bez povšimnutí žijeme, si vybral filozof Petr Šourek. Rona Jankovičová se zaměřila na digitální prostředí a rituály smrti. Malíře Aloise Boháče představuje Karel Skalický jako výjimečného milovníka živých i mrtvých zvířátek. A v neposlední řadě tu najdete opět autorské ilustrace pro noviny – tentokrát od malíře Ondřeje Malečka.

Virtuální realita Galerie Na shledanou. Prototyp vznikl v roce 2016. V prostředí HTC Vive jsme vytvořili digitální repliku prostředí, které vytváří specifičnost Galerie Na shledanou plus několik autorských intepretací starších výstav a nová autorská díla Daniela Vlčka a Josefa Bolfa.
Proletíte se nad nad jihočeskou Volyní a spadnete přímo do kostele Proměnění Páně na hřbitově Malsička.  Najdete zde smuteční síň, s klaustrofobní dynamickou krychlí od malíře Daniela Vlčka. Jako na pouti zabíjíte zvířata vyhubená člověkem především ve dvacátém století, nad hřbitovem pak prolétáte mezi jejich dušemi. Dílo Josefa Bolfa Spannungsbogen je vytvořené na základě autorových fialovo černých obrazů z prostředí Jižního města v Praze. V labyrintu mezi domy, s uhrančivým nebem ztrácíte orientaci a když uspějete, naleznete vchod do paneláku.  Míjejí vás figury asociálních dětí až vejdete do druhé části scény, depresivního interiéru plného kývajících se postav, pomalovaných náměty z Bolfových obrazů. Na závěr se vrátíte zpátky do prázdné socialistické smuteční síně bez budoucnosti.

Galerie Na shledanou pokračuje v dalších projektech ve virtuální realitě.  Dokončujeme digitální rekonstrukci ostravského kubistického krematoria, zbouraného v roce 1979 komunisty a v rámci rezidenčního pobytu podporovaného Visegrad Fund  vytváří svůj nový dystopický projekt z Marsu digitální umělec a virtuální developer Andrej Boleslavský.
Jan Freiberg, kurátor Galerie Na shledanou
Oblíbené příspěvky