Milena Dopitová - Cestování nalehko - vernisáž výstavy v sobotu 16. června


Tisková zpráva
Galerie Na shledanou, hřbitov Malsička, Volyně

Cestování nalehko
Milena Dopitová

vernisáž sobota 16. července v 15 hodin
výstava potrvá do 16. září 2016
kurátor výstavy Jan Freiberg

Milena Dopitová přivezla do Volyně velkou kovovou skluzavku. Má stříbrný povrch a na jejím vrcholu je sedátko. Nedá se sklouznout dolů do vody, ale můžeme symbolicky směrem nahoru, do nebe. Autorka se inspirovala válečnými praky, které dokázaly vymrštit předměty velmi vysoko a daleko. Milenu Dopitovou k instalaci dovedl dávný osobní zážitek z klinické smrti matky a také dnešní rozšířené vědění o tom, co se děje za hranicí života. Jako druhá část díla slouží samotný prostor galerie, konkrétně sadrokartonová architektonická vestavba, do které autorka nechala udělat kruhový otvor jako tunel mezi životem a smrtí.

Milena Dopitová patří na české umělecké scéně mezi respektované autory. Bývá zařazována do proudu sociálního umění nebo “ženského umění”. V devadesátých letech si české umění osvojilo užívání dříve “neuměleckých prostředků” ze kterých umělci začali čerpat pro svá díla nové významy a symboly. Milena Dopitová tak pracuje
s různými materiály, médii a formami (socha, objekt, fotografie, video, zvuk, slovo, tanec, hudba atd.) a vybírá je pro konkrétní dilo tak, aby nejlépe uskutečnila svůj umělecký záměr. Sama se hlásí k zájmu o všední, každodenní situace. Vtipně je charakterizuje komentářem k názvu skupiny Pondělí, jejíž členkou byla od konce osmdesátých let. Ten se odvíjí od “prvního dne nového týdne, který nikdo neměl rád”.

Ve své práci se autorka zabývá životními krizemi, jako jsou například dospívání nebo stárnutí, ve kterých se musíme změnit, abychom obstáli v nových rolích. Tématice smrti a zrození se nejintenzivněji věnovala v 90. letech 20. století. Pracuje s předměty každodenní potřeby, kterým dodává silný symbolický význam. V jejím díle hraje výraznou roli lidská tělesnost. Je autorkou několika realizací ve veřejném prostoru. Milena Dopitová absolvovala Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru Milana Knížáka v roce 1994. Dnes tu sama působí v roli pedagoga, pedagogicky působila i na Vysoké škole umělecko průmyslové v Praze nebo v Ústavu designu a umění na Západočeské univerzitě v Plzni. Narodila ve Šternberku v roce 1963.Galerie Na shledanou

V Čechách se díky politickým a ekonomickým poměrům uvolnila na začátku 90. let minulého století řada domů. Kromě mnohých továren tu zůstaly v posledních dvaceti letech bez funkce i některé smuteční síně. Sloužily za komunismu k poslednímu rozloučení s nebožtíkem. Byly koncipované jako protiváha vůči církevnímu obřadu v kostele, měly svůj specifický architektonický styl a po pádu komunismu v roce 1989 byla jejich společenská funkce oslabena. Jsou reliktem politického režimu, který si nedovedl po biologické smrti na rozdíl od mnoha jiných kultur představit další možnou existenci.

Smuteční síň byla ve Volyni postavena v Akci Zet koncem osmdesátých let dvacátého století. Do provozu však nikdy uvedena nebyla. Po téměř dvaceti letech prázdnoty v ní v roce 2010 vznikla Galerie Na shledanou. Program galerie těží ze své situace, výmluvně ovlivňuje rezidenty a sleduje otázku, jak se prostřednictvím umění vztahovat k naší jediné životní jistotě. Přináší do pošumaví současné české umění, které se v podobné kvalitě dá v jižních Čechách najít jen v Domě umění v Českých Budějovicích nebo v Egon Schiele Art centru v Českém Krumlově. Zpočátku galerie hostila většinou malíře, kteří malovali na její vnitřní zdi, které se před každou novou výstavou zabílily. Vystavovali tu na příklad Josef Bolf, finalista ceny Jindřicha Chalupeckého nebo Tomáš Vaněk, současný rektor Akademie výtvarných umění v Praze. Forma výstav se od původních rezidenčních pobytů jednotlivých umělců postupně proměňuje a směřuje k tématickým projektům. Galerii založil a vede Jan Freiberg pod záštitou Městského muzea ve Volyni.

Doposud se uskutečnily výstavy: Ondřej Maleček – Tiché volání, Josef Bolf – Už Tě neuvidím, Lenka Vítková – Průhledná věc, Blanka Jakubčíková – Mrtvoly, Tomáš Vaněk – particip č. 143 čas je čára je čas, Marie Blabolilová – Pomněnky, Jiří Thýn a Václav Kopecký
– Neon, Martin Zet – Podpalubí, Jan Turner – Mistrovství života, Daniel Vlček – Zobrazení času do konce skladby, Jaromír Novotný #11, Michal Škoda – Přítomnostabsence, Norbert Schmidt – ÜBERRAUM, Josef Bolf, Jan Turner, Jana Vojnarová, Tomáš Hauser, Jiří Zemánek a široká veřejnost – Tryzna za vakovlka, Jiří Zemánek, Zuzana Füsterová, Jan Pražan, Habima Fuchs – Překročení prahu, Jan Freiberg, Jan Alex Řezáč, František Košař, host Veronika Slámová – Vy to ještě nevíte?

Galerie realizovala několik desítek přednášek, koncertů a doprovodných akcí, propagujících galerii i město Volyni také v řadě dalších českých měst či v zahraničí.

Kontakt pro média
kurátor Galerie Na shledanou Jan Freiberg, tel.: 777 117 463
mail: freiberg.freiberg@gmail.com http://galerienashledanou.blogspot.cz/Galerie Na shledanou se těší laskavé podpoře Ministerstva kultury ČR, Městského muzea ve Volyni, Města Volyně a depiction o.s.
Oblíbené příspěvky