Milli Janatková vám děkuje za účast na její hodině zpěvu v Galerii Na shledanou!