Ilustrace Ondřeje Malečka z posledního čísla Novin Na shledanou můžete vidět v Galerii Ferdinanda Baumanna v Praze na výstavě Ondřeje Malečka

Autorské ilustrace Ondřeje Malečka z posledního čísla Novin Na shledanou můžete vidět velké a přemalované  v Galerii Ferdinanda Baumanna v Praze na výstavě Na shledanou. Ondřej pro druhou vitrinu vytvořil navíc autorské asambláže z předmětů z ateliéru.  Foto: Michal Ureš. Oblíbené příspěvky