19 otevřených mailů či dopisů od výrazných českých osobností a spolků volyňské zastupitele nepřesvědčily, z jakého dotačního titulu má být provedena rekonstrukce smuteční síně starosta Volyně nechce prozradit.

Otevřené dopisy na podporu Galerie Na shledanou byly odeslány elektronicky či poštou na Městský úřad Volyně před 4. zasedáním zastupitelstva Města Volyně. V dopisech je zpochybňován ekonomický smysl dostavby smuteční síně v tak malém městě s tak malým počtem zemřelých, dále zdůrazňována kulturní hodnota Galerie Na shledanou a všichni pisatelé zdůrazňují nutnost komunikace a zvážení všech možných okolností. Podněty z dopisů však zastupitelé  a zastupitelky do svého rozhodování nezahrnuli a odhlasovali 300 000 Kč na projektovou dokumentaci na přestavbu smuteční síně, která bude podkladem pro dotační řízení, ve kterém by mohlo město získat na přestavbu 10 milionů korun. Město na schválení projektu velmi spěchalo, avšak pan starosta Červený na dotaz o jaký se jedná dotační titul neodpověděl.
Oblíbené příspěvky